121 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – to færre enn dagen før

Fredag var 121 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på to pasienter fra dagen før.

20 av pasientene får respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

101 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, elleve er innlagt i Helse vest, sju er innlagt i Helse Midt-Norge og to er innlagt i Helse nord.

Fredag var det registrert 34.748 coronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).