Bø kommune må bære skattekuttet selv

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) gir honnør til Bø kommune for å tenke kreativt ved å senke kommunale delen av formuesskatten, men kuttet må den dekke selv. Foto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) gir honnør til Bø kommune for å tenke kreativt ved å senke kommunale delen av formuesskatten, men kuttet må den dekke selv.

Kommuner som mister skatteinntekter, får brorparten av dette dekket av de andre kommunene. Opptil 95 prosent av tapte skatteinntekter dekkes gjennom den kommunale omfordelingen.

Det kunne gjort Bø kommunes valg om å senke den kommunale delen av formuesskatten til 0,2 prosent «gratis», skriver Finansavisen.

Men i kommuneproposisjonen for neste år skriver Astrup at det vil bli beregnet skattekompensasjon som tar høyde for selvvalgt lavere skatteinngang fra formuesskatten.

Det fremgår at det skal beregnes et korrigert skattegrunnlag, som viser hva skatteinntektene ville ha vært med maksimal skattesats.

– Det er viktig å tenke utenfor boksen i kommuner som sliter med fraflytting gjennom flere år. Så må det være opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilke virkemidler de ønsker å benytte for å øke aktiviteten og bidra til flere arbeidsplasser, sier statsråden.

Kommunaldepartementet har nedsatt et utvalg for å vurdere hele inntektssystemet for kommunene.

– Utvalget vil blant annet se på kostnadsnøkler for dekning av kostnadene for kommunale tjenester, men det er naturlig at utvalget også ser på hvordan det kommunale skattøren påvirker situasjonen.

Bø kommune, hvor skatteinntektene per innbygger bare er på 77 prosent av landsgjennomsnittet, er blant kommunene som mottar mest i inntektsutjevning.