123 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – sju flere enn dagen før

Torsdag var 123 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på sju pasienter fra dagen før.

22 av pasientene får respiratorbehandling. Det er like mange som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt torsdag.

100 av coronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 13 er innlagt i Helse vest, sju er innlagt i Helse Midt-Norge og tre er innlagt i Helse nord.

Torsdag var det registrert 34.268 coronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).