Regjeringen stiller krav om hydrogenferger mellom Bodø og Moskenes

Fra 2024 krever regjeringen at fergene på Norges lengste samband, Bodø-Moskenes, drives av hydrogen. Nytt anbud for 15 år skal nå lyses ut på strekningen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) opplyser i en pressemelding at regjeringen ønsker å legge til rette for utslippsfrie løsninger på fergene langs norskekysten.

– Elektriske ferger vil ikke fungere godt nok på strekningen. Derfor har regjeringen bestemt at det neste anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi, sier Hareide.

Sambandet går over svært krevende sjøområder. Hareide forsikrer om at det stilles like høye krav til sikkerhet på de nye hydrogenfergene som en vanlig ferge.

Statens vegvesen har ansvar for anbudet og skal samarbeide med fergeselskaper, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører.

Målet er å finne det best mulige grunnlaget for å stille krav om hydrogenferger i anbudet.

Den endelige utlysningen er planlagt før jul, slik at kontrakter kan signeres før sommeren 2021. Oppstarten av drift på fergesambandet er 1. januar 2024.