Politidirektoratet følger med på trusselbildet

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier at de er i kontakt med politidistriktene etter PSTs oppdatering av trusselvurderingen Les mer Lukk

Politidirektoratet er i kontakt med både PST og politidistriktene for å vurdere betydningen av PSTs oppdaterte trusselvurdering.

Fredag ettermiddag kom PST med en oppdatert trusselvurdering hvor de vurderer at trusselen fra terror fra ekstreme islamister i Norge er skjerpet fra siste vurdering. Oppdateringen kom én dag etter terrorangrepet i Nice i Frankrike.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier i en pressemelding at direktoratet merker seg at det ikke foreligger konkrete trusler i Norge, og at det heller ikke er indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

– Men hendelser som de vi har sett de siste dagene, er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier hun.

I pressemeldingen skriver direktoratet at politidistriktene gjør lokale vurderinger basert på sitt utfordringsbilde, og vil vurdere tiltak som både kan være synlige og ikke synlige.

– Vi noterer oss at PST fortsatt mener trusselnivået er uendret i Norge og at det skal lite til for at trusselen blir endret til sannsynlig. Det krever at vi følger nøye med, sier Vangen.