Kompensasjonsordningen til servering og reiseliv forlenges til februar 2021

Næringsminister Iselin Nybø (V) la fram en styrket støtteordning til reiselivet og serveringsbransjen på Gaffel og Karaffel i Stavanger fredag. Men NHO håper Stortinget vil utvide ordningen enda mer. Les mer Lukk

Kontantstøtteordningen for bedrifter innen reiseliv og servering forlenges til og med februar neste år. I tillegg senkes terskelen for å få støtte.

Næringsminister Iselin Nybø (V) la fredag fram endringer bare ti dager etter at regjeringen la fram rammene for den nye støtteordningen, som skal være spisset mot bransjen.

Blant annet senkes terskelen for å få støtte.

– Det opprinnelige kravet om 40 prosents fall i omsetningen senkes nå til 30 prosent. Det er et målrettet tiltak for å inkludere flere serveringsbedrifter i ordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun håper endringen vil bidra til at flere aktører i serveringsbransjen kan klare seg gjennom koronakrisen.

Støttenivået økes også fra 50 til 60 prosent.

– Det innebærer at ordningen dekker inntil 60 prosent av næringens faste uunngåelige kostnader, avhengig av hvor høyt omsetningsfallet blir, forklarer næringsministeren.

Taket for hvor mye en bedrift maksimalt kan få, heves også fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner i måneden. Store bedrifter og konsern kan også få dekket tap opp til 50 millioner kroner, men de får ikke fullt ut dekket tapene over 20 millioner kroner.

Strammet inn

Støtteordningen blir styrket fordi situasjonen er blitt verre siden regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag for støtte til denne bransjen 20. oktober, ifølge Nybø.

– Vi har innført en del nye smitteverntiltak som kan slå ut på bedriftene, sier hun.

Nybø mener bedriftene får bedre forutsigbarhet når ordningen forlenges helt fram til februar. Men hun tilføyer at regjeringen kan ta ned støttenivået fra 60 til 50 prosent i januar, dersom situasjonen er bedre og smittetiltakene blir mindre strenge.

– Det er ikke til å legge skjul på at situasjonen er uforutsigbar. Ting endrer seg raskt. Da har vi en ordning som gjør at vi raskt kan snu oss rundt, sier hun.

NHO vil ha mer

Både NHO-direktør Ole Erik Almlid og direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at justeringene går i riktig retning.

– Men vi mener fortsatt at satsene og innretningen burde vært bedre i dagens situasjon, både for reiselivet og for bedrifter i andre bransjer som i dag ikke er omfattet av ordningen. Vi mener at kompensasjonsgraden bør økes til 70 prosent og at ordningen bør være generell, sier Almlid.

– Vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden til vårens nivå, i regjeringens forslag. Krisen er like alvorlig nå som i vår, sier Krohn Devold

NHO ønsker at støtteordningen skal gjelde ut våren 2021. Nybø utelukker ikke at det kan komme støtteordninger som også gjelder fra mars måned,

– Det kommer vi tilbake til, sier hun.

På spørsmål om ordningen nå er god nok til å hindre konkurser og at arbeidsplasser går tapt, svarer næringsministeren:

– Det er et betydelig bidrag. Jeg opplever at vi svarer på bekymringene til partene i arbeidslivet. Så må vi fortatt følge situasjonen nøye.

Disse kan få støtte

I tillegg til hoteller og serveringssteder, kan bedrifter innen disse bransjene søke om støtte gjennom ordningen:

* Alpinanlegg

* Event-, messe- og konferansearrangørene

* Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker

* Formidlingsbransjen

* Passasjertransport med buss og båt

* Groundhandling og bakketjenester

* Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Dessuten har regjeringen laget en egen ordning rettet mot andre småbedrifter og butikker som er helt avhengig av turister for å holde det gående. Også denne støtteordningen blir forlenget til å gjelde ut februar.