Klimasøksmålet: Tre dommere inhabile

Høyesterett har avgjort at tre dommere er inhabile og ikke kan delta i behandlingen av klimasøksmålet.

Det ble stilt spørsmål ved habiliteten til fire av dommerne i saken.

Høyesterett går nå god for den ene dommeren, men de tre øvrige må vike. Det ble avgjort i en kjennelse avsagt onsdag.

Klimasøksmålet skal opp i Høyesterett i november.

En dommer er inhabil fordi hun er gift med en lagmann som var dommer i den samme saken i lagmannsretten. En annen dommer er inhabil fordi hun var med i utvalget som forberedte Grunnlovens paragraf 112. Det er denne paragrafen som ligger til grunn for klimasøksmålet.

Høyesterett var delt om den tredje dommeren, men flertallet kom fram til at dommeren er inhabil på grunn av sitt engasjement, særlig i en internasjonal forening.