Fylkesmannen ber kommuner i Oslo-regionen vurdere lokale tiltak

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen Les mer Lukk

Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig, mener Fylkesmannen i Oslo og Viken, som ber kommunene i Oslo-regionen om å vurdere behov for lokale tiltak.

– Situasjonen med smitteutvikling i Oslo er alvorlig og har konsekvenser for øvrige kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Oslo kommune har innført skjerpede tiltak for å stoppe smittespredningen, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken i en epost til VG.

Fylkesmannen ønsker også å be kommunene i Oslo-regionen om å vurdere behov for lokale tiltak, sett i lys av smittesituasjonen i Oslo, sier Skjerven-Martinsen.

Hun påpeker at det er kommunen selv som er egen smittevernmyndighet og dermed kan beslutte egne tiltak, mens de nasjonale helsemyndighetene kan fatte tiltak som omfatter flere kommuner.