Nedgang i dødsulykker i arbeidslivet i fjor

Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Det er det laveste antallet siden 2000.

Fra 2000 til 2019 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 33, noe som tilsvarer en reduksjon på 52 dødsulykker eller over 60 prosent i perioden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall på land var 29 i fjor, noe som er en halvering fra 2000. Til sjøs var det kun tre dødsulykker i 2019.

For Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det henholdsvis null og én arbeidsulykke med dødelig utfall i 2019.