938 fedre har mistet fedrekvote så langt i år og i fjor

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har nå varslet en lovendring som skal fjerne den såkalte fedrekvotefellen. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

Stortinget har fått oppgitt altfor lave tall om hvor mange fedre som mister fedrekvoten.

Nye tall viser at Nav har undervurdert hvor mange fedre som mister deler av eller hele fedrekvoten fordi de søker for sent.

I fjor og så langt i år har til sammen 938 fedre og medmødre mistet deler av eller hele fedrekvoten på grunn av dette, skriver Aftenposten.

Tallet er åtte-ni ganger høyere enn det barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tidligere har informert Stortinget om.

Informasjonen ble gitt i et svar til SV. Ropstad baserte seg da på et tidligere anslag fra Nav.

– Det er alvorlig når Stortinget får feil opplysninger fra en statsråd uansett hvem som er årsak til feilen, sier SVs Freddy André Øvstegård til Aftenposten.

Ropstad har nå varslet en lovendring for å fjerne hele fedrekvotefellen.