Raja og Helleland innkaller Microsoft til møte

Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) har sammen med kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) invitert Microsoft til møte. Datagiganten har fjernet 27 minoritetsspråk fra Outlook-appen. Les mer Lukk

Datagiganten Microsofts beslutning om å fjerne 27 språk, deriblant nynorsk, fra Outlook-appen, gjør at regjeringen innkaller selskapet til et møte.

Brevet med invitasjonen til møtet ble sendt fredag og er undertegnet av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Er man et stort teknologiselskap har man også mye makt. Microsofts beslutning om å fjerne nynorsk fra Outlook for iPhone og iPad er en avgjørelse som vil få store konsekvenser. Språk er en del av vår kulturarv og identitet. Det er ikke mange månedene siden jeg la fram en språklov hvor jeg slo fast at norsk språk skal styrkes, og da er opplæringssektoren, medie- og kultursektoren og IKT-politikken helt avgjørende, sier Raja.

Raja og Helleland har innkalt til møtet for å snakke om hvordan Microsoft ser på sin rolle i å sikre posisjonen til norsk og samiske språk.

– Viktig oppgave

– Det er vår oppgave å ta vare på, utvikle og styrke språkene våre, understreker Raja.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) reagerer på at Microsoft fjerner 27 minoritetsspråk fra sin Outlook-app. Sammen med distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer han nå Microsoft til møte. Les mer Lukk

Samtidig med at brevet blir sendt legger regjeringen også fram en stortingsmelding som peker på hvilke muligheter digitalisering kan gi for samiske språkbrukere.

Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Årets tema er nettopp digitalisering

Statsråd Helleland understreker at regjeringen er opptatt av at samer skal kunne bruke språkene sine på digitale flater uten hindringer.

Stortingsmelding

– Jeg frykter at urfolksspråk vil dø ut dersom vi ikke får med tech-selskapene på denne språkdugnaden. Vi har et ansvar for å ta vare på de samiske språkene, sier hun.

Etter at Microsoft kunngjorde at de ville fjerne 27 språk fra Outlook-appen for iPhone og iPad, har det kommet sterke reaksjoner fra flere hold. Flere fylkeskommuner og organisasjoner har reagert negativt.

– Vi gjør dette for å skape en sammenheng på tvers av Microsoft 365-apper for iOS, sa talsperson for Microsoft Norge, Tone Kjensmo, til NRK i juni.