Rapport om dødsulykke på E18 i Asker: Vogntog stanset som følge av brudd i bremseslange

I mai 2019 omkom to personer da en personbil kjørte inn i et vogntog på E18 i Asker. Rapporten om ulykken viser at vogntoget stanset grunnet brudd i en slange.

Det var den 13. mai i fjor at både fører og passasjer i en personbil omkom da den kjørte inn i et vogntog som hadde driftsstans i midtre kjørefelt på E18 i Asker.

Rapporten fra Havarikommisjonen som nå er klar, viser at vogntogets stans oppsto på grunn av brudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger.

– Undersøkelsen viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftsystemet, skiver kommisjonen i sin rapport.

De peker på at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold av slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger.

Havarikommisjonen trekker også fram at Statens vegvesen bør vurdere å øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på veier med mye trafikk.