Rapport: Norsk økonomi er bare 2,4 prosent sirkulær

En fersk rapport viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær. Her avdelingen for gjenvinning ved matvarelageret Asko på Kalbakken. Les mer Lukk

Hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker i Norge hvert år, blir ikke ført tilbake til kretsløpet, viser en fersk analyse.

Rapporten som viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær, går under navnet Circularity Gap Report Norway. Den er gjennomført på initiativ fra Skift, Virke og Circular Norway, og er støttet av blant annet Naturvernforbundet, Forbrukerrådet, Avfall Norge og Schibsted.

Rapporten er den første som undersøker hvor stor andel av Norges forbruk av råstoffer som verden kan gå tom for, som blir ført tilbake til kretsløpet. Analysen viser at 97,6 prosent av materialene som brukes her til lands, ikke blir ført tilbake.

På verdensbasis er sirkulariteten er målt til 8,6 prosent, ifølge rapporten, som ble lagt fram torsdag morgen. Og mens Norge ligger helt nede på 2,4 prosent, befinner Nederland seg på 24,5 prosent.

Analysen kan sies å komme på et aktuelt tidspunkt – ettersom både resirkulering, gjenvinning og kildesortering er i vinden om dagen. Både Folkeopplysningen og Debatten på NRK har senest denne uken har tatt opp temaene.

– Må knuse vårt eget selvbilde

En omlegging fra lineær til sirkulær økonomi innebærer at man skal bevege seg vekk fra bruk og kast – og over til gjenbruk og ombruk.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Les mer Lukk

– 2,4 prosent sirkularitet er jumboplass, og det kan vi ikke leve med. Vi må knuse vårt eget selvbilde og ikke tro at vi er i mål fordi vi har vannkraft og er verdensmestere i panting. For å få til omleggingen til sirkulærøkonomi må vi se på hele økonomien, og her er handels- og tjenestenæringen er avgjørende, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en pressemelding.

Regjeringen har i Granavolden-erklæringen også satt som mål at Norge skal være «et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Høyest forbruk per innbygger

Ifølge rapporten har Norge et av de høyeste forbruk per innbygger i verden, med 44,3 tonn per person.

Regjeringen har ikke satt et klart mål for hvor sirkulært Norge skal være, men ifølge rapporten kan Norge nå en sirkulærandel på 45,8 prosent gjennom tilrettelegging og omstilling av næringslivet.

Analysen undersøker forskjellige scenarioer innen ulike næringer som kan bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi. Dette innebærer blant annet en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi, sirkulære matsystemer, en sirkulær byggebransje og sirkulære matsystemer.

– Resultatene i denne rapporten viser at vår økonomi er bygget rundt lineære prinsipper, og at vi har et stort potensial for forbedring, sier administrerende direktør Bjørn K. Haugland i Skift, medlemsorganisasjonen for næringslivets klimaledere.