Staten går inn med 26 millioner i Andøya Space Center

Andøya Space Center sett fra fjellet Andhue. Bildet er tatt i 2017. Les mer Lukk

Staten investerer nærmere 26 millioner kroner i Andøya Space Center. Pengene går til å videreutvikle planene for en oppskytingsbase for småsatellitter.

Investeringen går til en forberedende prosjektfase for Andøya Space Port, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) torsdag.

– Andøya Space Port er et nyskapende prosjekt, som kan gi flere arbeidsplasser lokalt. Dette er dessuten en interessant mulighet for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette kan gi gode muligheter for utvikling av kunnskap og teknologi på norsk jord, sier næringsministeren.

Satellittbase

Det ble i mai kjent at regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere en satellittbase. Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er et tilskudd på 83 millioner kroner. Kapitalutvidelsen på 25,6 millioner kroner vil være den første utbetalingen av rammen på 282,6 millioner kroner.

– Pengene skal gå til å bygge opp prosjektorganisasjonen, gjøre grunnundersøkelser, tekniske beregninger og forhandle kontrakter, sier næringsministeren.

Vilkår

For at Andøya Space Center skal kunne motta hele egenkapitalen og statsstøtten, må en rekke vilkår være oppfylt, blant annet å dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler, opplyser Næringsdepartementet.

Selskapet må også legge fram en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.