Norge henger etter Sverige i andel kvinnelige prester

I Norge ble Ingrid Bjerkås som den første kvinne, ordinert av Hamar-biskopen Kristian Schjelderup i Vang kirke 19. mars 1961. I Sverige slapp en kvinne til året før. Foto: Sverre A. Børretzen / Aktuell / NTB scanpix Les mer Lukk

I Norge er bare litt over hver tredje prest en kvinne. I Sverige er kvinnelige prester i flertall.

Tall fra årsrapporten til Kirken viser at det i fjor var totalt 35,9 prosent kvinner som var prester i Den norske kirke. Det var i fjor ansatt 1.336 prester her i landet. I Sverige er det nå 1.533 kvinnelige prester og 1.527 mannlige. Blant biskopene er det full likestilling i Norge, seks av hvert kjønn,

Leder av bispekollegiet, Olav Fykse Tveit, sier til Bergens Tidende at tallene går den rette veien.

– Jeg vil tro at andelen kvinner er høyere blant prester under 45 år. Prester sitter lenge i stillingen, det er ikke så mange alternative yrkesveier, sier Tveit.

Biskop Tveit peker også på rekrutteringen og at kvinneandelen blant teologistudenter er økende. Og nå er 40 prosent av dem som søker prestestillinger i Den norske kirke kvinner.

– Det er en endring som fører oss fram til enda mer likestilling og mer kjønnsbalanse i alle deler av kirken. Vi ser at striden om utnevning av kvinnelige prester i kirken langt på vei er over, sier han.

Oslo har sammen med Hamar bispedømme den høyeste kvinneandelen med snaut 46 prosent, mens for eksempel Møre har 21,3 prosent kvinner blant prestene.