Norges Bank endret det etiske regelverket i juni

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen etter pressekonferansen om arbeidsavtalen for påtroppende oljefondssjef Tangen som 28. mai i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Representantskapet har bedt hovedstyret i Norges Bank forklare konsekvensen av en endring i etikkregelverket som ble gjort i juni, skriver VG.

Norges Bank endret i juni sitt etiske regelverk etter at de i mai påpekte at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen hadde en interessekonflikt, skriver avisen.

Endringene ble ifølge representantskapets leder Julie Brodtkorb vedtatt av hovedstyret 24. juni. Regelendringene skal etter planen tre i kraft 15. august.

Et brev VG har fått innsyn i, viser at endringene ifølge representantskapet innebærer at sentralbanksjef Øystein Olsen nå kan forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av oljefondet.

– Vi sendte brevet fordi vi ønsker å kunne opplyse finanskomiteen om saken. Da må vi vite hvilket etisk regelverk som gjelder i Norges Bank per den 10. august. Vi offentliggjør vårt svar fordi vi har praktisert åpenhet i denne saken hele veien. Det er også viktig å få fram at Norges Bank har samtykket til at vi offentliggjør vårt brev, sier Brodtkorb.

Stortingets åpne høring om prosessen rundt ansettelsen av Tangen finner sted nettopp 10. august. Både sentralbanksjefen og representantskapets leder er innkalt til høringen.

Tidligere har representantskapet krevd at risikoen for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako Capital og hans rolle som leder for oljefondet skal elimineres.

I sitt brev til hovedstyret 27. mai skriver representantskapet følgende om sentralbankens etiske regelverk: «Tangens samlede eierinteresser og investeringer er i utgangspunktet en interessekonflikt i forhold til de interesser han skal ivareta for Norges Bank, jf. § 9».

VG har bedt om innsyn i svaret fra Norges Bank, men har foreløpig ikke fått svar.