Elden ber Høyesterett løslate Jensen

Forsvarer John Christian Elden (t.v.) og ekspolitimann Eirik Jensen før fengslingsmøtet i rettssal 250 i Oslo Tinghus. Ekspolitimann Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj. F Les mer Lukk

Forsvarer John Christian Elden har sendt anken over varetektsfengslingen av Eirik Jensen til Høyesterett.

Allerede forrige uke varslet Elden at de ville sende anken til Høyesterett. Jensen nådde da ikke fram med anken i lagmannsretten og må sitte de neste åtte ukene i varetekt, ifølge kjennelsen.

Nå er anken sendt til høyeste nivå.

– Vi mener det ikke er rettslig grunnlag for å fengsle Jensen før rettskraftig dom når det ikke fra noe hold er påstått at det vil støte allmennhetens trygghetsfølelse at han er på frifot, sier Elden til NTB.

– Det diffuse begrepet rettsfølelse definert av den enkelte dommer mener vi ikke tilfredsstiller menneskerettighetenes krav til fengslingsgrunnlag, så vi har bedt Høyesterett løslate Jensen.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet.