Tollere mistenker at medisinsk cannabis videreselges

Det er registrert en kraftig økning i innførsel av medisinsk cannabis til Norge de siste månedene. Les mer Lukk

Tolletaten roper varsku etter at det er registrert en kraftig økning i innførsel av medisinsk cannabis til Norge de siste månedene.

Siden 1. mars er det fortollet mer enn 36 kilo medisinsk cannabis ved Gardermoen. Tollerne mener en nasjonal hasjtørke har ført til at mange videreselger stoffet og at ordningen misbrukes.

– Den eksplosive økningen i innførsel av medisinsk cannabis er bekymringsfull og vitner om et omfattende og systematisk misbruk av en ordning som er ment å sikre enkelte pasientgrupper medisinsk cannabis til eget bruk, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

– Mange kjenninger

Den sterke økningen i vår ses i sammenheng med at landet ble stengt ned under coronapandemien.

Før nedstengningen ble det i gjennomsnitt gjort fem-seks fortollinger i uka, med en samlet vekt på 600 gram. I løpet av kun én uke i juni ble det fortollet 6 kilo medisinsk cannabis, fordelt på 36 personer.

– En vesentlig andel av aktørene som er involvert i denne innførselen, er kjenninger for Tolletaten. Men slik regelverket er utformet, kan ikke vi gjøre noe på innførselstidspunktet, sier tolldirektøren.

Anslår 150.000 i fortjeneste

Utfordringen for tollvesenet er at det er høy fortjeneste og lav risiko forbundet med videresalg, ifølge Børmer. Han anslår at enkelte kan sitte igjen med en fortjeneste på rundt 150.000 kroner per tur ved videresalg på det illegale markedet.

– Vi mener det er nødvendig med endringer i regelverket, som kombinerer de medisinske behovene som enkeltpersoner måtte ha med et tydelig regelverk som lar seg håndheve på en god måte på grensen, sier Børmer.