Lovarbeid lagt ut på anbud

Næringsminister Iselin Nybø (V). Les mer Lukk

Ekspert på lovarbeid er skeptisk til «enmannsutredning» lagt ut på anbud for å utrede en lov for 100.000 foreninger.

En ny foreningslov er på trappene. Regjeringen viser til at det er over 100.000 foreninger og lag i Norge, med 9,2 millioner medlemskap. Men det finnes ingen egen lov som regulerer hvordan en forening skal opprettholdes, drives og avvikles.

Det er nærliggende å tro neste steg for Nærings- og fiskeridepartementet er å utnevne og sette sammen et utvalg av flere personer med ekspertise på sine fagfelt, som skal utarbeide lovforslaget det skal stemmes over i Stortinget.

Spesielt lover som skal favne bredt, slik som denne. Foreningsloven kommer til å regulere alt fra idrettsforeninger, kulturforeninger og foreninger som driver med frivillig arbeid, o.l.

– Aldri sett dette før

Men den gang ei. Regjeringen skriver så at oppdraget om å lage et lovforslag er lagt på anbud. «På vanlig måte».

Imidlertid, til Rett24 sier ekspert på lovarbeid, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved UiO, at dette er slettes ikke vanlig.

– Jeg har aldri sett det gjort på denne måten før. Det er eksempler på enmannsutredninger opp gjennom årene, der man har gitt oppdrag til enkeltpersoner, men da blir de oppnevnt av departementet direkte. Dette er gjerne revisjoner av lover som har et mer fagrettet juristpreg, innen for eksempel immaterialrett og selskapsrett, sier Nordrum til Rett24.

– Å kjøpe inn juridisk bistand er ikke en ny praksis med lovarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet utdyper i en kommentar til ABC Nyheter at de ikke har tatt stilling til om dette er en måte å lage lover på som skal brukes mer fremover.

Å kjøpe inn juridisk bistand er ikke en ny praksis med lovarbeid. Det er fortsatt departementet som har ansvar for prosessen og arbeidet med loven, skriver Camilla Pettersen, kommunikasjonsrådgiver for departmentet, i en e-post til ABC Nyheter.

Pettersen understreker at det er ganske vanlig i lovarbeid at departementene kjøper kompetanse fra juridiske miljøer.

– Det skjer ofte, som et alternativ til å sette ned tunge utvalg. Det som er nytt her er at departementet har offentliggjort oppdraget. Det vanligste er å gå til direkte innkjøp. Ved at oppdraget offentliggjøres, kan flere juridiske miljøer gi tilbud. Det gir departementet mulighet til å velge det tilbudet som har det beste løsningsforslaget og den beste kompetansen. Selve lovarbeidet skal som sagt utføres og forankres i departementet.

Departementet også skal sikre at foreningslivet og andre interesserte aktører blir involvert, blant annet gjennom flere innspillsmøter og høring.

Ikke mange kvalifiserte

Utlysningen er også skrevet slik at det er bare noen få personer som oppfyller kravene - bl.a. nynorskkunnskaper, erfaring fra lovarbeid, foreningsrett og forvaltning av foreninger.

Maksimalt vil utrederen få 1,25 millioner kroner for jobben.

Jobben innebærer å bidra til å arrangere møter i Bergen og Trondheim der interesserte kan gi sine innspill, men utrederen skal holde tett kontakt med byråkratene i departementet.

Reise- og oppholdsutgifter for utrederen vil bli dekket.