Oslo kommune krever riving av ulovlige bygde hindringer i strandsonen

Oslo fra Huk strand på Bygdøy. Byens 37 kilometer lange strandlinje blir stadig mindre tilgjengelig for kommunens innbyggere. Arkivfoto: Aleksander Andersen / NTB scanpix Les mer Lukk

Kommunens prosjekt for åpen strandsone har avdekket 100 ulovligheter som sperrer Oslos strandlinje. Nå krever den at badehus, brygger og gjerder fjernes.

Ifølge Aftenposten er ikke mer enn 30 prosent av Oslos strandlinje mot Oslofjorden nå tilgjengelig for opphold og ferdsel for alle. Hvis man inkluderer alle skjær og øyer med fastlandsforbindelse, blir det 1,8 kvadratmeter langs kystlinje per innbygger. Ifølge Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE) blir tilgangen stadig dårligere for Oslo-innbyggerne.

– På flyfoto ser vi at det endrer seg år for år. Derfor haster det litt å følge opp ulovligheter vi har registrert, sier Vikla.

– Dette handler stort sett om ulovlige stengsler som hindrer innbyggernes frie ferdsel og tilgang til strandsonen. Det er også ulovlige brygger og badehus, sier Vikla.

I to år har PBE og Bymiljøetaten registrert stengsler og ulovligheter, og blant annet oppdaget rundt 40 ulovlig oppførte bygninger, brygger og ulike hindre i strandsonen på Ormøya og Malmøya. Flere eiere har fått varsel om å rive, eller betale tvangsmulkter opp mot 100.000 kroner.

– Vi følger opp politiske føringer om å sikre at mer av strandsonen i Oslofjorden er fritt tilgjengelig for alle innbyggere, slik nasjonale regler krever. Trenden er dessverre at det blir bare mer og mer ulovlig privatisering.