Forsvarsministeren bekrefter problemene med norske kampfly

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen foran et F-35A kampfly på Luftforsvarets base Rygge i 2019. Les mer Lukk

«Problemene med vedlikehold, infrastruktur og støttefunksjoner ... er derfor også gjeldende for de norske F-35 flyene», bekrefter nå Frank Bakke-Jensen (H).

Den norske forsvarsministeren bekrefter nå i et skriftlig svar at problemene tilknyttet det nye kampflyvåpenet, og som den amerikanske riksrevisjonen har påpekt, også gjelder de F-35 flyene Norge har anskaffet.

– Det er viktig at Forsvarsministeren nå innrømmer skriftlig overfor Stortinget at regjeringa har holdt skjult informasjon om skandaløse feil ved F-35, som den amerikanske Riksrevisjonen offentliggjør i USA, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes som hadde utfordret forsvarsministeren.

I svaret fra Frank Bakke-Jensen heter det blant annet:

«Problemene med vedlikehold, infrastruktur og støttefunksjoner for F-35 A som påpekes i den amerikanske riksrevisjonens publiserte rapporter om F-35 programmet er derfor også gjeldende for de norske F-35 flyene».

Kunne åpnet opp

Rødt-lederen stilte spørsmål etter en stortingsdebatt om kritikkverdige forhold rundt kampflyet og en rapport fra den norske Riksrevisjonen ble gradert og hemmeligholdt av Bakke-Jensens departement.

Moxnes mener svaret innebærer «at viktige deler av Riksrevisjonens rapport kunne vært offentliggjort og at det ikke var nødvendig å legge lokk på Stortingets behandling av riksrevisjonsrapporten».

– F-35 er det dyreste offentlige innkjøpet noensinne og det er fellesskapets skattepenger regjeringa bruker. Rødt mener at de som betaler regninga har rett til å vite om alvorlige feil og mangler som gjør at det ikke fungerer, sier Moxnes.

Så sent som i går, tirsdag, landet tre nye F-35 på kampflybasen på Ørland i Trøndelag. Dermed har Norge mottatt 18 av de 52 kampflyene som Stortinget har vedtatt å anskaffe.

I flere artikler denne våren har ABC Nyheter trukket frem de omfattende problemene som den amerikanske riksrevisjonen, Government Accountability Office (GAO), har offentliggjort i ulike rapporter.

«Gjelder de norske»

Nå skriver forsvarsministeren i sitt svar at også «de utfordringer GAO påpeker, knyttet til både flymodellen F-35 A og oppbygningen av tilhørende systemer for denne, vil dermed også gjelde for de norske F-35 flyene.»

Da den norske Riksrevisjonen i fjor leverte en egen rapport om tilstanden for blant annet logistikk og andre støttefunksjoner tilknyttet de kampflyene som Norge anskaffer, ble hele rapporten hemmeligholdt at Forsvarsdepartementet (FD).

Også debatten på Stortinget om innholdet i denne rapporten gikk bak lukkede dører. FD har argumentert for at det har vært nødvendig med hemmelighold fordi Norge disponerer begrensede forsvarsresursser.

I sitt svar til Moxnes skriver Bakke-Jensen om den norske rapporten at «alle problemene påpekt i rapportene som Riksrevisjonen hadde tilgang til under sin undersøkelse er enten løst, eller i prosess med å løses».

Moxnes er ikke overbevist:

– Dessverre ser vi at forsvarsministeren fortsetter å bagatellisere problemene med skandaleflyet F-35 overfor Stortinget. Hans fremstilling stemmer ikke over ens med den siste rapporten fra USAs Riksrevisjon som påpeker at store feil og mangler ikke er løst og varsler fortsatt kostnadsgalopp for det allerede svindyre flyet.

Kostnader legges til

Rapporten Moxnes viser til er fra 12. mai, en 68-siders rapport fra GAO om tilstanden for kampflyvåpenet hvor Norge er en av de internasjonale partnerne.

GAO-direktør Jon Ludwigson sa da til ABC Nyheter at utviklingskostnadene øker hvert år fordi programmet fortsatt gjennomgår teknologisk utvikling, og at disse kostnadene i 2019 økte kraftig og «kommer i tillegg til pris per fly».

Utviklingskostnadene var beregnet til 67,9 milliarder dollar (694 milliarder norske kroner), men i fjor ble for eksempel et nytt tillegg inkludert, «Block 4», som alene medførte at utgiftene økte med nesten 14 milliarder dollar (143 milliarder kroner).

Tidligere har GAO også trukket fram alvorlige problemer med et logistisk støttesystem, ALIS. Nå forsøker man til en ukjent ekstra kostnad å skifte ut dette med et nytt system innenfor det man håper skal være en mer moderne IKT-plattform, ODIN.

Hvor mye det vil koste å erstattet det utdaterte støttesystemet, er fortsatt helt usikkert, kunne GAO også bekrefte overfor ABC Nyheter.

Effekten av systemsvikten er svimlende: Kampflyflåten er bare fullt operasjonell 31,6 prosent av tiden, ble det konkludert av GAO som tidligere i år mente flyene var «trygge» – som er nivået under «fullt operasjonell» – bare i 59,5 prosent av tiden.

Fullt operative i 2025

Forsvarsministeren skriver i sitt svar at den norske Riksrevisjonens rapport vurderte om infrastruktur og støttefunksjoner hadde tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35, og at denne perioden strekker seg fra 2015 og til F-35 oppnår full operativ evne, noe som etter planen skal skje i 2025.

«GAOs publiserte rapporter om fremdrift og utfordringer i F-35 programmet har også inngått som del av Riksrevisjonens grunnlagsinformasjon når de utarbeidet sin rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne. Rapporter utgitt etter at Riksrevisjonen avsluttet undersøkelsesperioden i 2018 er naturlig nok ikke dekket», skriver Bakke-Jensen.