Innsatte kan igjen ta imot besøk

Oslo fengsel ligger på Grønland. Les mer Lukk

Kriminalomsorgen kan nå bare nekte innsatte besøk dersom det fører med seg smitte- eller helsefare, eller dersom sykefravær i fengselet gjør det krevende.

– Kriminalomsorgen må nå vurdere konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding etter at midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven ble sanksjonert tirsdag.

Den midlertidige loven oppheves 1. november. Den gjelder besøk i fengsel, elektroniske kontrolltiltak ved prøveløslatelse og straffavbrudd dersom kapasiteten i kriminalomsorgen krever det.

Hvis det ikke kan gjennomføres besøk, skal kriminalomsorgen tilrettelegge for at den innsatte kan ha kontakt med familie ved hjelp av fjernkommunikasjon.