Norsk ledighet har økt mer enn i resten av Norden

Ifølge oversikten til Aftenposten har ingen av de andre nordiske landene hatt like dramatisk utvikling i arbeidsledighetstallene som Norge: fra 3,6 prosent før krisen til 10 prosent ledige nå. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Andelen ledige i Norge er nesten tredoblet til over 10 prosent, mens ledighetsprosenten i Danmark, Sverige og Finland ligger mellom 3,7 og 7,3 prosent.

Ifølge oversikten til Aftenposten har ingen av de andre nordiske landene hatt like dramatisk utvikling i arbeidsledighetstallene som Norge: fra 3,6 prosent før krisen til 10 prosent ledige nå.

Tall fra det finske nærings- og arbeidsdepartementet viser at den registrerte arbeidsledigheten var 7,3 prosent i mars, riktignok uten å fange opp ferske permitteringer.

Heller ikke Danmark har et tall som gjør det. Der var arbeidsledigheten 3,7 prosent ved utgangen av februar. Den danske arbeidsmarkedsetaten hadde imidlertid registrert 90.658 nye ledige fra 9. mars til 23. april, og hadde til sammen 177.000 arbeidssøkende i forrige uke.

I Sverige har ledigheten økt fra 6,8 prosent før krisen til 8 prosent nå.

Hovedårsaker til ulikhetene er smitteverntiltakene i landene, som gjør at økonomiene rammes ulikt, slik at folk i større eller mindre grad mister jobber. Dernest kommer ulike permitterings- og støtteordninger.