EOS-utvalget refser PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk av EOS-utvalget på Stortinget. Bildet viser PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

PST får skarp kritikk av EOS-utvalget for å ha registrert stortingsrepresentanter kun på grunnlag av at de var med i en vennskapsgruppe.

Det å være med i en vennskapsgruppe kan ikke alene begrunne en arbeidsregistrering hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fastholder utvalget i sin årsrapport, som ble overlevert til Stortinget tirsdag.

«PSTs registrering inn mot politiske miljøer angår ikke bare den enkeltes rettssikkerhet, men kan få konsekvenser for hele samfunnet», advarer EOS-utvalget.

«Et demokrati er avhengig av en fri meningsdannelse og at borgerne kan virke politisk. Om en tjeneste registrerer en person alene på bakgrunn av noe som kan knyttes til et politisk miljø, kan det ha en nedkjølende effekt på borgernes mulighet til å virke politisk.»

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge.

Utsatt for fremmed etterretning

Stortingspolitikerne som ble registrert av PST, tilhørte partier fra hele partiskalaen.

Ingen av dem skal ha blitt utsatt for avlytting, kameraovervåking eller lignende.

PST har forklart registreringene med at medlemskapet i vennskapsgruppen gjorde representantene sårbare for fremmed etterretning. PST avviser at registreringene har bakgrunn i representantenes politiske oppfatninger.

EOS-utvalget konkluderer på sin side med at registreringene var «klart urimelige», og at PST har «utvist et klanderverdig skjønn».

I årsrapporten kommer det også fram at en journalist ble registrert av PST fordi han ble invitert på middag av en person som er tilknyttet fremmed etterretning.

PST har opplyst til EOS-utvalgt at denne registreringen vil bli slettet.

E-tjenesten unnlot å informere

EOS-utvalget utfører også kontroll med E-tjenesten, som i årsrapporten får kritikk for å ha unnlatt å informere om verktøy for å sammenstille informasjon, inkluder om norske fremmedkrigere.

«Vi kan ikke føre en reell kontroll med tjenestens behandling av opplysninger om nordmenn om vi ikke kjenner til alle systemer, registre og verktøy der slike opplysninger behandles», understreker EOS-utvalget.

EOS-utvalget har også satt i gang en undersøkelse av Frode Berg-saken, men sier det er uklart nå denne vil være ferdig.