Coronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener Stortinget må kreve at regjeringen straks sørger for tiltak som kan skape etterspørsel etter varer og tjenester når koronakrisen en gang er over. Her sammen med Sylvi Listhaug (FrP) og Hadia Tajik (Ap). Les mer Lukk

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil bruke sin flertallsmakt til å presse på for tiltak som kan få de økonomiske hjulene i gang igjen.

Opposisjonen på Stortinget mener tida er inne for å ta fatt på det finansminister Jan Tore Sanner (H) har kalt fase tre av krisehåndteringen. Tiltak for å få i gang økonomien igjen når krisen er over, kan ikke vente, advarer opposisjonen.

Stikkord er offentlig stimulering for å skape etterspørsel etter varer og tjenester som skaper aktivitet i økonomien.

– For eksempel bygge ut bredbånd eller si til kommunene at nå må vi pusse opp skoler og sykehjem, slik at alle som nå er permittert, ser at det fins et arbeidsmarked i etterkant, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener kommunene må brukes for å skape et marked.

– Det som trengs nå, er offentlige oppdrag til leverandørindustrien, til verftsindustrien, og til bygg- og anleggsbransjen. Det må inn i pakken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Slutter rekkene

Pakken Sanner kom med fredag, var rettet mot bransjer og bedrifter som er hardt rammet.

Det skal betales ut penger til bedrifter som taper inntekter på grunn av krisen. Anslagsvis 10–20 milliarder kroner i måneden skal gå til å betale løpende kostnader som husleie, strøm og forsikringer.

Sanner har vist til at fase tre – å stimulere til aktivitet i økonomien – først vil komme senere. Men opposisjonen er utålmodig.

I tidligere samtaler på Stortinget om regjeringens krisepakker, har Frp, Ap, Sp og SV sluttet rekkene for å tvinge gjennom sine krav overfor mindretallsregjeringen.

Mye tyder på at det også denne gangen, og finanskomiteen på Stortinget skal forhandle om pakken gjennom helgen.

– Kjøp inn PC-er og møbler

Ap-nestleder Hadia Tajik erkjenner at helsefaglige råd legger begrensninger på hvor sterke motkonjunkturtiltak som kan tas i bruk. Likevel kan en hel del gjøres, mener hun.

– Ap mener at vi må sikre at kommunene og fylkene har nok penger til at de kan etterspørre varer og tjenester som det går an å levere, også i denne ekstraordinære situasjonen, sier hun.

– Det går an å fortsette å kjøpe inn PC-er til skoler som trenger det, eller møbler til omsorgsboliger som trenger det. Men det forutsetter at kommunene og fylkene får forutsigbarhet for sin økonomi. Det har de ikke fått i dag.

Verft og oljenæring

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug etterlyser samtidig kraftfulle grep for de mange industribedriftene som nå sliter.

– Og går disse store industribedriftene først dukken, så følger mange med i dragsuget, sier hun.

Listhaug bruker de norske verftene og deres underleverandører som eksempel.

– Dette er klynger som vi må ta vare på. Og det som kom i dag, er ikke svaret på behovene som de har, sier hun.

Vedum har foreslått å kutte kostnadene til oljeselskapene med 5,9 milliarder kroner for å hjelpe verft og bedrifter på land, ifølge VG.

– Jeg syns det er rart at de ikke nevner leverandørindustri og den tunge industrien som vi har langs hele kysten. Vi må gjøre grep for dem, sa Vedum fredag.

Stor oppgave

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen burde sett mer fremover og sørget for oppdrag til «leverandørbedrifter som nå roper høyt og tydelig at de trenger å ha fulle ordrebøker framover».

– Her får vi en ganske stor oppgave på Stortinget med å gjøre pakken mer kraftfull og konkret, sier hun.

Moxnes etterlyser en egen krisepakke for industrien, som sikrer landet eksportinntekter.