Leder sparket fra jobben: – Jeg ble ranet av sjefene på Helsehuset Kongsberg

RANET OG AVSKJEDIGET: Kvalitetssjefen på Helsehuset Kongsberg, Knut Rønning. Les mer Lukk

Ansatt og veteran ved Helsehuset Kongsberg varslet om mulig snoking i pasientjournalene – ble fysisk fratatt sin pc og minnepinner av sjefen - og avskjediget.

– Jeg ble mot min vilje holdt igjen og fraranet både PC og 10 minnepinner fra min bag av daglig leder Svein Hagen og en person til. De var to stykker og jeg hadde ingen mulighet til å komme unna.

Det forteller Knut Rønning som var kvalitetssjef med sikkerhetsansvaret ved Helsehuset Røntgen AS, og fagansvarlig yrkeshygieniker ved Helsehuset bedriftshelsetjeneste AS til ABC Nyheter.

Nå står han fram og forteller om den dramatiske hendelsen som fant sted på kvelden 12. februar ved det private Helsehuset Kongsberg.

Der og da ble han suspendert fra sin jobb, og 25. februar fikk han melding om avskjed.

Hva hadde skjedd? Rønning er en av personene som både var ansatte og pasienter ved Helsehuset, men som forgjeves har varslet kommunelegen i Kongsberg og Fylkesmannen i Viken og Oslo om mulig snoking i pasientjournalene fra selskapets side.

Konas eller varslingens skyld?

– Begrunnelsen for avskjeden er en påstand om grov illojalitet ovenfor min arbeidsgiver fordi min kone har startet egen bedrift som skal drive med bedriftshelsetjeneste, forteller Rønning.

Han insisterer på at den virksomhet slett ikke har til hensikt å konkurrere med bedriftshelsetjeneste og røntgentjenester der rask tilgang til MR er en forretningsfilosofi.

Selv er Rønning overbevist om at det er hans gjentatte varsler om avvik, som er årsaken til at han har falt i unåde og faktisk ble fysisk fraranet sin egen pc og ti minnepinner.
– Jeg velger nå å stå frem med noe av det jeg vet har skjedd på min arbeidsplass, og som også berører meg. Dette er to bedrifter jeg var med å starte sammen med Svein Hagen på slutten av 2000-tallet og som har hatt et overordnet faglig ansvar for både med hensyn til sikkerhet og avtaler med det offentlige. Jeg har jobbet svært mye over mange år for å bygge dette opp, bemerker han.

– Hevdet jeg dolket ham i ryggen

– Jeg er avskjediget av daglig leder Svein Hagen med påstand om illojalitet. Slik jeg ser det skyldes dette i hovedsak at jeg tilslutt ble en brysom intern varsler ved Helsehuset.

– Dette er varslinger av forhold internt i forhold til brudd på lover og forskrifter, der jeg ikke ble hørt, og hvor Svein Hagen hevdet at jeg dolket ham i ryggen. Dette er varslinger som går på seksuell trakassering, destruktiv ledelse og manipulering, framholder Rønning.
Rønning varslet kommunelegen og Fylkesmannen om en mistanke om snoking i hans og familiens pasientjournaler ved Helsehuset Kongsberg.

– Fylkesmannen avsluttet saken den 18. februar og vil ikke sjekke den fordi jeg ba om anonymitet overfor min arbeidsgiver! utbryter Rønning.

Han var redd for sanksjoner dersom varslingen ble kjent.

– Noe jeg har fått bekreftet i dag, konstaterer han.

«Det er ikke mulig å opprette tilsynssak for å avdekke om det har foregått lovstridig pålogging i varslerens journaler uten å røpe hans identitet», forklarer Fylkesmannen i sitt brev, som ABC Nyheter har fått innsyn i.

– Møte ble til avhør

Rønning bekrefter det ABC Nyheter har omtalt, at Hagen brukte en regnskapsmedarbeider til helsefaglige oppgaver.

– Jeg har selv både sett og hørt over lengre tid bruk av en regnskapsmedarbeider som helsesekretær. Mottak og bruk av helseopplysninger i fra uautorisert personell uten legens godkjenning. Jeg frykter at helseopplysninger kommer på avveie, brukes i feil sammenheng og at det utnyttes av Svein Hagen, sier han.
Så til den dramatiske kvelden 12. februar:

Knut Rønning var innkalt til et møte klokken 18 for å legge fram data i forbindelse med anbud på røntgentjenester.

– Kvart over sju endret møtet seg til å bli et rent avhør med grove påstander om at jeg var illojal og ville bli suspendert. Jeg ble mot min vilje holdt igjen og fraranet både PC og 10 minnepinner fra min bag. De var to stykker og jeg hadde ingen mulighet til å komme unna, forteller Rønning.

– Minnepinnene inneholdt både privat saker, bilder og ikke minst svært mye av driftssystemet til to andre selskapet som jeg jobber i. Mens Svein Hagen tar dette med seg ut av rommet, blir jeg blokkert av styrelederen, Geir Lyder Åsland, fortsetter han.

Politiet viste ham bort

Rønning klarte å få ringt til en politipatrulje og forteller at han er truet og blir fraranet privat utstyr. Svein Hagen hører at jeg ringer politiet og ringer selv, men han ringer til operasjonssentralen.

– Jeg blir sperret innen av Geir Lyder Åsland og Svein Hagen tok i mot politiet utenfor huset.

– Jeg forsøkte fortvilt å fortelle politiet at jeg var fraranet personlige og viktige data på pc og minnepinner, men får beskjed om at dette er en sivilrettslig sak som jeg får ta med en advokat.

Ifølge Rønning viser politiet til at arbeidsgiveren har suspendert ham og ber ham bli med ut. Deretter blir han bortvist fra området.

Så kom namsmannen

Knut Rønning anmeldte forholdet dagen etter. 19. februar fattet Kongsberg og Eiker tingrett en kjennelse om midlertidig forføyning, det vil si en beslutning om at Rønning umiddelbart skal få tilbake PC og minnepinner som er fratatt ham.

Namsmannen hjalp Rønning å få tilbake sakene,og Hagen og Åsland ble dømt til å betale Rønning 2930 kroner i saksomkostninger, ifølge kjennelsen ABC Nyheter har kopi av.

– Men alt som ble frarøvet meg, kan være kopiert, frykter Knut Rønning.

ABC Nyheter har vært i kontakt med styreleder Geir Lyder Åsland, som bestemt avviser å kommentere påstandene fra Rønning.

Helsehus-leder Svein Hagens advokat oppgir at han ikke har noen befatning med dette forholdet.

Hagen selv har ikke besvart ABC Nyheters tallrike henvendelser med ønske om tilsvar til Rønnings uttalelser. Hagen har tidligere henvist alle spørsmål om konfliktene i Helsehuset til sin advokat.