To beboere ved Veslemannen ber om erstatning

Størsteparten av det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen raste om sider ut 5. september i fjor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Les mer Lukk

To beboere ved fjellpartiet Veslemannen har søkt om rundt 470.000 kroner i erstatning for utgifter og tap de har hatt i forbindelse med evakueringer.

De to personene som er bosatt ved Veslemannen i Rauma kommune, har søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, melder Sunnmørsposten.

Men Fylkesmannen skriver i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at han mener søknaden ikke er innenfor søknadskriteriene for bruk av skjønnsmidler. Han legger til at det likevel ikke er tvil om at påkjenningen har vært stor for beboerne.

Fylkesmannen ber departementet om også å foreta en vurdering, men også departementet sier nei til å gi beboerne erstatning, skriver Åndalsnes-avis.

I et brev fra 6. februar uttrykker departementet forståelse for usikkerheten og påkjenningen beboerne har opplevd. Departementet viser til at skjønnsmidler kun skal gis til kommuner, og konklusjonen er derfor i tråd med den fra Fylkesmannen:

«I denne saken er det privatpersoner som søker om erstatning, og å gi erstatning til privatpersoner fra skjønnsmidlene vil være et brudd med retningslinjene for tildeling. Departementet er derfor enig i fylkesmannen i Møre og Romsdals vurdering om å avvise søknaden om erstatning gjennom bruk av skjønnsmidlene».