Støres oppskrift: Slik skal han få Arbeiderpartiet på offensiven igjen

Ap-leder Jonas Gahr Støre gir den sittende regjeringen diagnosen «sliten». – Jeg mener statsrådene viser tegn på å være trøtte, sier han. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Jonas Gahr Støre er fast bestemt på at Arbeiderpartiet nå har lagt personkonfliktene bak seg. Og forhåpentligvis de elendige målingene også.

– Det er en liten vipp der helt på slutten, da. Så du ser ting er på gang, sier Støre spøkefullt.

Han har merket seg en oppgang fra november til desember på grafen NTB viser ham.

Grafen viser oppslutningen om Arbeiderpartiet de siste årene. Den lå på rundt 35 prosent da Støre overtok som leder i juni 2014. Og partiet fortsatte å stige med Støre ved roret, opp til nivåer på over 40 prosent vinteren 2015.

Men så snudde det, og Arbeiderpartiet begynte å gå ned. Og ned. Og ned.

Lover oppgang

I dag ligger oppslutningen på rundt 23 prosent, og Arbeiderpartiet kan gjøre sitt svakeste stortingsvalg siden 1924.

Det er ikke godt nok, innrømmer Støre. Budskapet er klart: Arbeiderpartiet må opp på et høyere nivå før valget i 2021.

Han er overbevist om at personkonfliktene nå er et avsluttet kapittel, og at partiet vil løfte seg når søkelyset vris over mot valgkamp og politisk innhold.

– Vi har hatt høye tall, og det betyr at det er velgere der ute som har vist oss tillit, og som vi må arbeide med å få tilbake, sier han.

Men noe jaglandsk «36,9»-ultimatum vil ikke Støre komme med.

– Erfaringen med det tidligere har ikke vist seg å være spesielt god.

Nordområdeutvalg

En hovedutfordring er oppslutningen i nord. Der gikk Arbeiderpartiet kraftig tilbake i lokalvalget i høst, mens Senterpartiet fosset fram.

Nå har Arbeiderpartiet svart ved å nedsette et eget nordområdeutvalg, ledet av Martin Henriksen. Utvalget skal legge fram en rapport høsten 2020 med forslag til ny politikk for å vinne velgerne tilbake.

Støre trekker fram Berlevåg i Finnmark som eksempel. Der var han selv på besøk for bare et par uker siden.

– Det er folk som trives med å bo der. Men når de mister tryggheten på at det kommer et ambulansefly, og når de får høre at ringvirkningene rundt olje- og gassvirksomheten i havet blir på et minimum, så svikter en grunnleggende trygghet, sier Støre.

Han gir Senterpartiet ros for å ha klart å målbære mye av protesten.

– Det skal de ha. Men det handler også om å ha politikk for å komme videre. Og det mener jeg at vi er bedre på.

Klimaforhandlinger

En annen ingrediens i Støres oppskrift på valgseier i 2021 har fått merkelappen «rettferdig klimapolitikk». Der er satsinger som havvind, hydrogen og CO2-rensing viktige stikkord.

Bakteppet er en periode med hard konfrontasjon mellom Ap og LO om alt fra MDG-samarbeid til oljeskatt og vern av Lofoten og Vesterålen. Nå har Støre satt i gang en dialog med fagbevegelsen for å meisle ut en klimapolitikk som også industriarbeidere kan slutte opp om.

– Vi skal utvikle, ikke avvikle, forsikrer Støre.

Han legger ikke skjul på at tonen i diskusjonene har vært direkte. Men nå mener Ap-lederen at fagbevegelsen har meldt seg inn igjen.

– Og det tror jeg er resultat av at det er lov å blåse ut og si ifra. Vi tar folk på alvor, og de er blitt hørt.

Eldre og helse

Støre trekker også fram eldre og helse som politikkområder der Arbeiderpartiet har håp om å gjøre sin stemme hørt.

Tallenes tale er klar, advarer han. Eldrebølgen skyller inn over Norge for fullt på 2020-tallet, og flere kommer til å trenge pleie og omsorg.

– Det andre er hele helsesektoren vår. Den er dårlig skjøttet av denne regjeringen, sier Støre.

Han gir sittende regjering diagnosen «sliten».

– Både regjeringen og statsrådene mener jeg viser tegn på å være trøtte, sier Støre, som legger til at dette er kjennetegn han kan kjenne igjen fra egen erfaring.

– Det er et hardt arbeid å sitte i regjering, lage kompromisser og løsninger. Og etter hvert går det ut over kraften. Det syns, sier han.