Bondelaget mener regjeringens erstatningsordning svikter pelsdyrnæringen

Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix Les mer Lukk

Norges Bondelag mener regjeringen svikter deler av pelsdyrnæringen når ikke alle produsenter får økt erstatning.

– Med denne forskriften blir uretten for pelsdyrprodusentene stående. Det økte erstatningsbeløpet per mink betyr fremdeles ikke full erstatning for dem som mister livsgrunnlaget sitt, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en uttalelse til NTB.

– Det er ikke til å forstå at når man velger å gjøre endringer, så svikter regjeringen deler av næringa, nemlig reveprodusentene, som ikke er inkludert i de økte satsene, sier Bartnes.

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelige forskriften. Ordningen anslås å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

Bartnes mener forskriften ikke er i tråd med lovnaden om å unngå urimelig behandling slik stortingsflertallet ga i juni.

Bartnes mener også regjeringen fremdeles legger til grunn at pelsdyroppdrettere ikke har krav på full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler, noe Norges Bondelag mener er den eneste rettferdige erstatningen for bønder som er fratatt sitt livsgrunnlag.

– Særlig vil tapene kunne bli store for bønder med nedskrevne anlegg av høy verdi, sier han.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i Granavolden-plattformen og ble vedtatt av Stortinget i juni i år.