Høyesterett ga rusfri kvinne seks års betinget fengselsstraff

Dommer Knut H. Kallerud i Høyesterett mente det var spesielle omstendigheter for å kunne dømme en narkotikatiltalt kvinne til en betinget fengsel i seks år i stedet for at hun skulle sone i fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Med henvisning til en usedvanlig positiv utvikling, dømte Høyesterett en 46 år gammel kvinne til seks år betinget fengsel for grov narkotikakriminalitet.

Den helt usedvanlige straffereaksjonen fra landets øverste domstol kom etter at førstvoterende dommer Knut H. Kallerud trakk fram rushistorikken til den tiltalte, skriver Dagbladet.

Fordi hun har greid å holde seg rusfri i tre år, konkluderte dommerne med at det ville være galt å sende kvinnen tilbake i fengsel. Derfor ble hele straffen gjort betinget i kombinasjon med narkotikaprogram.

– Til tross for sterke allmennpreventive hensyn som generelt gjør seg gjeldende ved befatning med store mengder narkotika, er jeg kommet til at det i dette særegne tilfellet er forsvarlig å gjøre hele fengselsstraffen på seks år betinget, står det i den enstemmige dommen fra Høyesterett.

Hun sto tiltalt for å ha mottatt 10 kilo metamfetamin og for å ha oppbevart 6 kilo GHB og 45 gram amfetamin og flere andre forhold. Tingretten dømte henne til fengsel i sju år og seks måneder. Borgarting lagmannsrett reduserte straffen til fem år, hvorav fire år betinget.

Kvinnen er tidligere domfelt åtte ganger og har helt fra hun var 14 år holdt til i et hardt kriminelt miljø preget av fyll og overgrep. Høyesterett la vekt på at hun nå etter alt å dømme har lagt rusen, og kriminaliteten bak seg og beskriver prosessen som «ekstraordinært positiv».