Bane Nor varsler kutt i støtte til Setesdalsbanen

Bane Nor har varslet at de ønsker å omprioritere midlene de bidrar med for å holde museumstoget Setesdalsbanen i drift. Det kan føre til nedleggelse av museet.

Setesdalsbanen er en åtte kilometer lang smalsporet togstrekning som er igjen av det en gang 78 kilometer lange sporet mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Siden 1962 er museet, som delvis er drevet av frivillige, vært en av de største turistattraksjonene på Sørlandet.

Nå står imidlertid banen i fare for å miste en avgjørende del av finansieringen, skriver Fædrelandsvennen. Den årlige statlige støtten på om lag 1,6 millioner kroner blir overført fra Bane Nor, men nå er det sendt ut varsel om en omprioritering av midlene.

«En omprioritering kan medføre at tilskudd til eiere eller forvaltere av private jernbanekulturminner i privat eie kan opphøre helt eller delvis fra 2020», står det i et brev fra Bane Nor som er sendt til blant andre Vest-Agder-museet.

Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF) reagerer på varslet og sier midlene fortsatt må sikres dersom ikke damplokomotivene skal bli borte fra skinnene i Setesdalen. Reagere gjør også direktør John Olsen i Vest-Agder-museet.

– Slike signaler fra Bane Nor gir også en stor uforutsigbarhet. Vi er avhengige av frivillige i Setesdalsbanens Venner som gjør en fantastisk innsats. Men dette skaper usikkerhet, sier Olsen.

Bane Nor har ikke kommentert saken ytterligere overfor Fædrelandsvennen.