KNM Helge Ingstad: Nå sendes en hemmelig fregatt-rapport på høring

Your browser doesn't support HTML5 video.

Kort forklart: KNM Helge Ingstad-forliset
Havarikommisjonen er snart klar med sin omfattende rapport om hendelsene frem til KNM Helge Ingstads forlis.

Rapporten fra Havarikommisjonen om hvorfor milliard-fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola klokka 04.03 natt til 8. november 2018, vil ligge klar om ti uker.

Ulike berørte instanser får nå tilsendt et hemmeligstemplet utkast til uttalelse, kommer det fram i et brev til ulike myndigheter fra avdelingsdirektør Dag Liseth.

– Vi har veldig mye info, og skal i rapporten trekke frem det vi mener er vesentlig og relevant. Denne rapporten vil inneholde flere opplysninger enn i den foreløpige rapporten vi la frem i november i fjor, sier Liseth til ABC Nyheter.

Arbeidet blir komplisert ved at også havarikommisjonen fra Malta og Spania deltar som berørte nasjoner. Årsaken til det er at Malta er tanskipets flaggstat og fregatten ble bygd ved et spansk verft.

På ettårsdagen for ulykken legges det frem en rapport som konsentrerer seg om perioden frem til ulykken inntraff. Fregatten kolliderte som kjent med tankskipet Sola i Øygarden i Hordaland, og ble liggende nesten fire måneder i fjæresteinene før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

I sommer ble det kjent at fregatten ikke vil bli reparert, og at regjeringen heller vurderer å erstatte fartøyet. Kostnadene for en reparasjon ble beregnet til 12-14 milliarder kroner, et nytt skip kan koste 11-13 milliarder.

Tre personer mistenkt

Parallelt med kommisjonens arbeid har også politiet etterforsket havariet og rettet mistanke mot særlig tre personer – losen på tankskipet Sola som fregatten kolliderte med, vaktsjefen på KNM Helge Ingstad og en person ved trafikksentralen på Fedje, kunne Teknisk Ukeblad avsløre tidlige denne uka.

KNM Helge Ingstads havari  

* Natt til 8. november i fjor la tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

* Noe over en halv time senere kolliderer skipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

* Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

* Der blir fartøyet liggende på fem meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

* Besetningen på 137 ble evakuert. Åtte av dem ble lettere skadd i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader.

* En lydlogg viste at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon.

* Natt til 13. november røk flere vaiere som holdt fregatten på plass. Båten sank, og senere samme dag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig.

* Slepet av fregatten startet 27. februar. Dagen etter var skipet framme på havna på Hanøytangen.

* Havarikommisjonen skrev i en foreløpig rapport 29. november 2018 at ulykken kan forklares med en rekke faktorer og omstendigheter. Blant annet ble lysene fra tankskipet tatt for å være belysning på land. Også politiet etterforsker saken.

* Havarikommisjonen har varslet Forsvaret om en alvorlig konstruksjonsfeil som åpnet for vanngjennomstrømming til rom som skulle være vanntette. Forsvaret har opplyst at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt eller krav overfor det spanske verftet Navantia. Verftet avviser at fregattene er feil konstruert.

Kilde: NTB

– Det er ikke gitt at vi vil vente helt til november når kommisjonen skal levere sin rapport. Siden det er mange aktører involvert i saken, er det foreløpig vanskelig å si nøyaktig når vi er klare til å ta en beslutning, sa påtaleansvarlig, politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt.

Losen på tankskipet har vært mistenkt for brudd på navigasjonsreglene. Blant annet undersøkes det om skipet lå riktig i farvannet, og om det ble gitt riktig signal til fregatten som kom imot.

Den mistenkte vaktsjefen var ansvarlig på broen da kollisjonen skjedde, mens personen ved trafikksentralen på Fedje skal være mistenkt for uforstand i tjenesten.

Det har ikke vært noe samarbeid mellom politiet og Havarikommisjonen etter at bevisene som begge trenger ble sikret like etter ulykken.

– Vi har ikke avklart noe om vår publisering med Vest politidistrikt. Vår undersøkelse blir gjort helt uavhengig av politiets, og vi har ikke noe samspill eller samarbeid med dem, sier avdelingsdirektør Liseth.

Kommisjonen har heller ikke noe med å komme med eventuelle anbefalinger om enkeltpersoners mulige juridiske ansvar. De skal nøye seg med å beskrive hva som har skjedd. Det er Sjøloven som regulerer deres arbeid, og her blir dette entydig slått fast.

Gransker også fase 2

Den hemmeligstemplede rapporten som nå sendes på høring begrenser seg til det som omtales som fase 1, altså frem til ulykken skjer.

I tillegg har Havarikommisjonen undersøkt håndteringen etter kollisjonen og frem til skipet blir evakuert. De skal ikke se på bergingsoperasjonen og hva som førte til at flere vaiere som holdt skipet over vann røk og båten sank.

Resultatet av granskningen av fase 2 vil først bli publisert senere, sammen med en endelig undersøkelsesrapport, opplyser kommisjonen.