Trafikklærer skal ha løyet om elevers glattkjøring

Statens vegvesen tror nærmere 200 elever kan være berørt av svindelen. Foto: Statens vegvesen. Les mer Lukk

En trafikklærer i Oslo er mistenkt for å ha løyet om at elever har gjennomført glattkjøring. Statens vegvesen tror det kan dreie seg om nær 200 elever.

Trafikklæreren var faglig leder for en trafikkskole i Oslo-området. Statens vegvesen mottok bekymringsmeldinger fra en lokal trafikkstasjon om spesielt svake elever fra denne kjøreskolen.

– Elevene skal ha hatt så svak kompetanse at det har vært stilt tvil om de i det hele tatt kan ha gjennomført den obligatoriske opplæringen, sier fagleder Rune Granum i Statens vegvesen.

Vegvesenet mener dette kan gjelde om lag 100 elever i 2017 og 77 elever i 2018.

– Trafikklæreren har hatt en uvanlig høy elevproduksjon som er meldt inn vårt elektroniske register, men elevintervjuer og NAFs dokumentasjon bekrefter vår mistanke om juks, sier Granum.

Vedkommende har fått tilbakekalling av godkjenningen som trafikklærer for en periode på seks måneder og ett år som faglig leder.