26-åring dømt til å betale millionerstatning for drapsforsøk

Erstatningskravet ble behandlet av Stavanger tingrett. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix. Les mer Lukk

En 26 år gammel mann er dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning til en mann han slo med balltre og påførte varige skader.

Erstatningsspørsmålet var nylig oppe i Stavanger tingrett, mens selve straffesaken er blitt behandlet tidligere, ifølge Stavanger Aftenblad. 26-åringen er i lagmannsretten dømt til seks år og seks måneders fengsel for drapsforsøk.

Fornærmede har fått kraftig nedsatt syn etter voldsepisoden, som skjedde i hans egen kjellerleilighet sommeren 2016. Han har lammelse på høyre side, smerter, nedsatte kognitive evner og trenger hjelp til det meste av dagliglivets gjøremål, ifølge dommen.

Bistandsadvokaten hans ba om 2,5 millioner kroner i menerstatning, noe retten i utgangspunktet er enig i. Men i dommen står det at et uoverkommelig erstatningsansvar kan virke mot sin hensikt.

«Det er ingen tvil om at erstatningsansvaret vil være svært tyngende for tiltalte. Han er ung, har ingen formue og soner en lengre fengselsstraff», står det i dommen.

Derfor ble summen satt til 1,3 millioner kroner.