Sjefen i Helse Møre og Romsdal bedt om å gå

Styret i Helse Møre og Romsdal har bedt administrerende direktør Espen Remme om å fratre øyeblikkelig. Grunnen er manglende økonomiske resultater.

Espen Remme har vært administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal siden 2015. Før det var han strategi- og utviklingssjef i tre år. Mandag konkluderte styret i helseforetaket med at Remme ikke har innfridd de økonomiske målene som er nødvendige.

– Helseforetaket har ikke levert på de økonomiske resultatkravene siden fusjonen i 2011, og Remme erkjenner at foretaket ikke har lyktes med nødvendig omstilling, skriver styret i en pressemelding.

Sterke konflikter

Det har stormet rundt Helse Møre og Romsdal siden opprettelsen. Først rundt plasseringen av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal som skal bygges på Hjelset i Molde. I slutten av mars vedtok et flertall i Helse Møre og Romsdal at fødetilbudet i fylket skal slås sammen og legges til Molde, noe som førte til heftige protester i Kristiansund.

I et berammet styremøte i helseforetaket 15. mai hadde Remme tenkt å foreslå å utsette gjennomføringen til et tidspunkt som er nærmere innflytting i det nye sykehuset.

I oppsigelsen av Remme mandag skriver styret at direktøren berømmes for sitt arbeid med å øke samarbeidet mellom sykehusene og forbedre tjenestene. De økonomiske resultatene helseforetaket behøver for å kunne investere i medisinsk utstyr, nybygg og i vedlikehold har uteblitt.

– Var forberedt

– Det gode arbeidet har imidlertid ikke gitt de økonomiske resultatene helseforetaket trenger, og styret mener derfor det er riktig å løse Remme fra arbeidsavtalen, seier styreleder Ingve Theodorsen.

– Jeg har vært forberedt på at styret måtte ta grep når den ønskede utviklingen ikke har kommet, sier Remme og legger til at han er stolt av de ansatte og samarbeidspartnere som står på for å levere helsetjenester til befolkningen.

Fram til ny direktør er på plass vil direktør for eierstyring Nils Kvernmo i Helse Midt-Norge, være konstituert i jobben som administrerende direktør.