Klimaendinger gir økt skredfare

Økte temperaturer bidrar til at det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Troms rører på seg mer enn før, mener forskere.

– Fortsatt stigning i lufttemperaturen kan øke akselerasjonen mot en kollaps av det ustabile fjellpartiet, sier forsker Martina Böhme ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Forskere har beregnet bevegelsene i fjellpartiet på østsiden av Manndalen i Kåfjord i Troms siden forrige istid. Bevegelsene i fjellet startet for mellom 4.300 og 6.600 år siden, da temperaturene var høyere enn i periodene før og etter.

– De siste hundre årene har vi sett tilsvarende endringer i klima, samtidig som vi ser at hastigheten på bevegelsene i dag er større enn gjennomsnittet over tid, sier Böhme.

At økte temperaturer fører til økt fjellskredfare, kommer fram i en vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Geology, utgitt av den geologiske foreningen i USA.

Det er nå mer enn 1 prosent sannsynlighet for at det kan gå et stort skred fra Gámanjunni 3 hvert år, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Et skred fra fjellpartiet kan krysse både fylkesvei 331 og Manndalselva, og nå bebyggelsen, hvor det blant annet ligger flere gårdsbruk.

Aktuelt: Regnskog hogges ned i høyt tempo