Statnett: Mer vindkraft må til for å erstatte fossil energi

Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Les mer Lukk

Forutsatt at det bygges ut mer vindkraft, mener Statnett at fornybar energi kan erstatte all fossil energi i Norge.

Ifølge E24 har selskapet beregnet at det trengs en økning i produksjonen av ren energi på 25 til 30 prosent (30-50 TWh) for å halvere norske CO2-utslipp.

I en rapport som selskapet la fram i forrige uke, skriver Statnett at økningen i produksjonen av fornybar energi bør komme fra vindkraft – men også vannkraft og til dels solkraft.

– Skal vi gjøre det ved hjelp av vindkraft, må det bygges ut mye vindkraft fremover, sier Statnett-sjef Auke Lont til E24.

Sjefen for det norske kraftforsyningsnettet mener at de økonomiske drivkreftene for å få dette til er til stede, og sier han tror det kan komme store internasjonale selskaper til Norge som ønsker å satse på vindkraft.

Men vindkraftutbygging har til nå vært omstridt i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pekte nylig ut 13 områder i Norge de mener egner seg for utbygging av vindkraft på land. Forslagene har møtt kraftig motbør. Turistforeningen kaller det «en katastrofe» at NVE har pekt ut mange flotte, spennende og mye brukte naturområder i sitt forslag.