Kvinne dømt til fengsel for bunadsvindel

En kvinne i 30-årene er dømt til 55 dagers fengsel for å bedrageri etter å ha solgt bunader som hun aldri leverte.

I de fleste tilfellene la kvinnen ut bunadene til salg på nettet og mottok full betaling eller forskuddsbetaling fra sine kvinnelige kjøpere, skriver Adresseavisen.

Ifølge Sør-Trøndelag tingrett gjennomførte kvinnen bedragerier for til sammen 56.390 kroner. Ni av forholdene mot henne handlet om bunadsvindel. Hun er også dømt for å ha solgt en hund hun ikke selv eide, men kun hadde på fôr. Hunden er gjenforent med sin eier.

Kvinnen møtte ikke selv opp da rettssaken startet i begynnelsen av april, men sendte en skriftlig forklaring til retten hvor hun erkjente straffskyld for elleve av tolv poster i tiltalen.

I forbindelse med straffutmålingen konstaterer retten at bedrageri ved hjelp av internett er et økende problem og mener derfor at «allmennpreventive hensyn taler for en streng straff» i denne saken.

I tillegg til å sone 55 dager i fengsel, må kvinnen tilbakebetale de fornærmede i saken, og betale 1.000 kroner i sakskostnader.