Økt fare for flom og jordskred flere steder i Sør-Norge

Arkivfoto fra Gvarv i Telemark, tatt i september 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Det er utstedt oransje farevarsel om økt flomfare og jordskredfare for deler av Telemark og Buskerud lørdag kveld og søndag.

Det er ventet at vannføringen vil øke til flomnivå flere steder i Sør-Norge i løpet av kvelden og natten. Mest utsatt er indre strøk i Telemark og Buskerud.

– Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer prognoser i samarbeid med regulanter i Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skiensvassdraget, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Venter 100 millimeter nedbør

Meteorologisk institutt har denne beskjeden til innbyggerne i sør:
«Vi har sendt ut gult farevarsel for mengden regn som kommer i , , og lørdag og søndag. Lokalt kan det komme 50 mm i løpet av et døgn og 100 mm i løpet av to døgn. Hold deg oppdatert på http://yr.no/farevarsel

Vannmetningsgraden i bakken svært høy

Vannføringen i flere vassdrag er markert økende, både som følge av snøsmelting og vedvarende regn. Vannføringen ventes å øke til flomnivåer i løpet av kvelden eller natten flere steder, opplyser NVE.

I tillegg er det fare for jordskred. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken svært høy etter flere uker med snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Nest høyeste varslingsnivå

NVE satte lørdag kveld farenivået både for flom og jordskred til oransje for deler av Telemark og Buskerud.

Oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået og når det gjelder flom beskriver varselet en alvorlig situasjon, som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader.

Det er også utstedt gult farevarsel for flom for deler av Aust-Agder, Vestfold, Oppland, samt gult varsel om jordskredfare for deler av Sør-Norge.

Det er ventet at flomfaren og jordskredfaren vil minke igjen søndag kveld.

– Det har regnet kraftig i hele natt

Vannet i bekker og elver i Telemark, Buskerud og Aust-Agder har steget kraftig det siste døgnet på grunn av snøsmelting og regn, ifølge NVE.

Det har regnet mye, og vannet har steget mye i elver og bekker. På mange steder ligger vannføringen nå på oransje nivå, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt i Norges vassdrags- og energidirektorat til NTB.

NVE har varslet nest høyeste farenivå for flom og jordskred i Telemark, Aust-Agder og i vestlige deler av Buskerud søndag. Det er i tillegg varslet gult farenivå over store deler av Sør-Norge.

Årsaken er snøsmelting etter høye temperaturer og kraftig nedbør det siste døgnet. Men til tross for farevarselet har det foreløpig gått rolig for seg, ifølge NVE. Ingen av de større vassdragene har gått over sine bredder, men det er store vannmengder i sidevassdrag til Numedalslågen og Telemarksvassdraget, opplyser Langsholt.

– Det er ingen stengte veier eller broer. Det er en relativt udramatisk situasjon, og det er ventet at det vil kulminere utover dagen. Det verste regnet ser også ut til å være over, sier Langsholt.

Vakthavende ved jordskredvarslingen, Graziella Devoli, opplyser overfor NTB at det ikke har kommet meldinger om større hendelser når det gjelder jordskred.