Vårt Land avventende til omfordeling av mediestøtte

I regjeringens nye mediestøtte-melding foreslås det en omfordeling som gir mindre til landsdekkende aviser. Vårt Land stiller seg avventende til forslaget.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) varsler en solid dreining av mediestøtten i retning små og lokale medier.

Dreiningen vil på sikt innebære en reduksjon til de avisene som i dag får mest støtte – som riksdekkende aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Land.

Sistnevnte fikk ifølge prognoser i overkant av 32 millioner kroner i støtte i fjor, mens Klassekampen fikk mest.

Vårt Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore mener mediemeldingen er lite konkret.

– Vi ønsker selvsagt ikke noe kutt, men det er kommet fram svært lite konkret om hvordan det skal omfordeles, så vi avventer å kommentere dette ytterligere før vi ser de konkrete forslagene, sier Bore til NTB.

Samtidig understreker han at det er positivt at regjeringen vil beholde en mediestøtte.

– Vi er glad for at det er en bred politisk enighet om pressestøtten, som er viktig for å opprettholde det journalistiske mangfoldet, og der har riksdekkende aviser en viktig rolle, sier han.