Vest politidistrikt risikerer milliontap om flere ikke ansettes

Vest politidistrikt er i en stram økonomisk situasjon. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Vest politidistrikt er pålagt å ansette 48 nye politifolk og risikerer å tape 30 millioner kroner neste år dersom kravet ikke nås.

Politidistriktet har ikke lenger pengene de trenger for å nå ansettelseskravet, skriver Bergens Tidende. Med kravet fulgte det penger til å lønne de nye stillingene, men distriktet har brukt disse midlene til å dekke andre kostnader.

– Vi har vært gjennom en omorganisering i forbindelse med politireformen. Kriminalitets­bildet er endret, noe som har kostet, og vi er pålagt effektiviseringstiltak slik andre etater i staten er, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Politidirektoratet (POD) sier det er politidistriktenes oppgave å organisere ressursene som er gitt. Distriktet risikerer å miste 30 millioner kroner neste år dersom kravet ikke blir oppfylt. Songstad presiserer at distriktet arbeider med å omprioritere for å unngå milliontap.