Varsler ny barkbilleinvasjon i Norge

Barkbiller dreper skogen i Europa, og er på vei mot Norge. I sommer kan det bli en barkbilleepidemi i norske skoger, advarer Norsk institutt for bioøkonomi.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) overvåker bestanden av granbarkbiller her i landet. Forholdene ligger nå til rette for at bestanden kan bli så stor at den angriper friske trær, sier seniorforsker Svein Solberg til NRK.

– Hvis du først har masse mat ute for billene i form av vindfall og brekte trær, og i tillegg får en veldig varm sommer, så er det oppskriften på en epidemi. Insektene trives og blir veldig aktive i varmen, og kan bli flere generasjoner i løpet av en sommer, sier Solberg.

I Slovakia har billene drept mer enn 13 millioner kubikkmeter med gran. Ferske tall fra Sverige viser at til nå er over en million kubikkmeter med trær drept av granbarkbillen

Fra Vestfold kommer det inn rapporter om klynger med døde trær. Solberg sier dette gir en god pekepinn for hva som venter.

– Det eneste vi kan gjøre nå, er å få ut alt som ligger ute i skogen av tømmer, vindfall og toppbrekk før granbarkbillene svermer i slutten av mai, sier han.

Barkbillen kan skape massedød i skogen, som under «storinvasjonen» mellom 1976 og 1981 da flere millioner kubikkmeter tømmer ble ødelagt i Norden – en hendelse som for øvrig inspirerte Øystein Sunde til å skrive låten «Barkebille Boogie».