Solberg mener det ikke er mulig å hente ut IS-barna

Mange av barna og familiene som bor i leirene nordøst i Syria er drevet ut fra de siste områdene der IS er slått tilbake. Her blir sivilbefolkning flyttet fra Baghouz. Bildet er tatt 20. februar. Les mer Lukk

Norge kan ikke sende personell for å hente hjem norske IS-barn, sier statsminister Erna Solberg. Redd Barna mener det må gjøres mer for de traumatiserte barna.

– Det er områder hvor vi ikke vil sende inn diplomatiske eller annet personell sånn situasjonen er per dags dato, sier Solberg til NTB.

Redd Barnas direktør for Syria, Sonia Khush, ber onsdag det internasjonale samfunnet bidra til at de utenlandske barna får komme hjem. Barn som er drevet ut av de siste IS-områdene, er sterkt traumatisert etter flere år i krigsområder, advarer hun.

Men Solberg (H) vil foreløpig ikke bidra til å hente barn hjem, selv om de er norske statsborgere.

– Vi følger hele tiden med hvordan utviklingen går. Men sånn som situasjonen er nå, er det ikke mulighet for å hente ut barn, sier hun.

Må komme seg til konsulat

Hun holder fast ved at barna og foreldrene deres selv må komme seg til en konsulær stasjon for få hjelp.

– Folk med norsk statsborgerskap og barna deres har rett til å komme tilbake til Norge. Da må man regne med at man blir politietterforsket og straffeforfulgt for deltakelse i IS, som er ulovlig.

Folkerettsekspert Mads Harlem sa til NTB onsdag at spørsmålet om å hente hjem nordmenn, både voksne og barn, handler om politisk vilje.

– Det er opplagt at disse kvinnene og barna som sitter i leirene, ikke har mulighet for å komme i kontakt med noen norske konsulater. Det er ikke umulig for norske myndigheter å få returnert kvinnene, barna og mennene, det handler om manglende politisk vilje, sier han.

Solberg bekrefter at Norge og andre europeiske land som har statsborgere som har vært i IS-områdene, utveksler informasjon, men konstaterer at spørsmålet om hvordan man skal håndtere sakene er opp til nasjonalstaten å avgjøre.

Aktuelt:Norsk IS-terrorist vil dø for sekten i Syria

Mangler skolegang og helsehjelp

Det er minst 2.500 utenlandske barn fra omkring 30 land blant dem som nå er samlet i tre leire helt nordøst i Syria.

– Mange av barna i Al Hol-leiren har flyttet flere ganger med familiene. Det er også barn som er ankommet på egen hånd. Mange har trolig mistet flere år med skolegang og skikkelig helseoppfølging, sier Khush.

Flere barn Redd Barna har snakket med, forteller at de har mistet familiemedlemmer som er blitt fanget eller drept. De forteller om brutal vold og halshogginger og om netter med bombinger og skyting. Det rapporteres at spesielt barn mellom 10 og 14 år er nervøse, de trekker seg tilbake, viser aggresjon og har mareritt.

Ifølge FN døde omkring 60 barn i januar og februar i forbindelse med at de ble drevet fra krigsområdene i Hajin og Baghouz og inn i leirene.

De tre leirene som ligger nordøst i Syria, er Al Hol med til sammen 40.000 mennesker, Ain Issa med mer enn 12.000 mennesker og Roj der det bor omkring 1.500.

Aktuelt:Over 2.500 barn lever i flyktningleirer i Syria