Forskere overrasket over positiv trend for fiskebestanden

En ny studie viser at mengden fisk i Nordøst-Atlanteren har økt siden det historiske bunnivået ved årtusenskiftet. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix Les mer Lukk

En ny studie viser at mengden fisk i Nordøst-Atlanteren har økt siden det historiske bunnivået ved årtusenskiftet. Veksten er så stor at forskere er overrasket.

Fra 2007 til 2015 økte torskebestanden i Barentshavet og Atlanterhavet med henholdsvis 71 prosent og 104 prosent, skriver NRK.

– Det som overrasker oss, er hvor raskt bestander kan gjenoppbygges, sier forsker Fabian Zimmermann ved Havforskningsinstituttet.

Han og tyskeren Karl Michael Werner står bak rapporten som er publisert i journalen Frontiers in Ecology and Environment.

Strenge reguleringer rundt forvaltning er en av årsakene til veksten. Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet som har vart i over 33 år, har gjennom avtaler regulert kvoter og fiskeforvaltning. EUs fiskerikommisjon har også satt ambisiøse mål om bærekraftighet.

Men forskerne er tydelige på at selv om det registreres en forbedring, så er ikke målet nådd. Zimmermann peker på økende havtemperaturer som et problem for arter som har tilpasset seg et liv i kaldt vann, slik torsken har gjort.

Aktuelt:EU og Norge beholder tollfrie kvoter på landbruk og fisk etter Brexit