SV-forslag om forbud mot nynazistgruppe

Flere i SV vil bruke partiets landsmøte til å presse på for å forby den nynazistiske grupperingen DNM, ikke for å stanse DNMs ytringer, men gruppas handlinger.

Landsstyremedlemmer i partiet framholder at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) har begått voldelige handlinger i nabolandene. De håper et forbud vil svekke grupperingens mulighet til å rekruttere i Norge, der DNM allerede har spredd løpesedler i Rogaland og i Østfold.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård er blant dem som har jobbet fram forslaget. Han sier forbudet vil kun gjelde for organiseringen av DNMs handlinger, ikke deres ytringer.

– Jeg har selv kjent på hatbudskapet deres hjemme i Østfold, der DNM driver aktiviteter og rekruttering. Denne utgjør en konkret trussel mot oss skeive, mot jøder og personer med innvandrerbakgrunn, sier Øvstegård.

SV avholder landsmøtet sitt på Gardermoen helgen 29. til 31. mars.

Den nordiske motstandsbevegelsen, som selv kaller seg nasjonalsosialister, er kjent for sine ekstreme holdninger. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».

Medlemmer av bevegelsen har begått svært grove voldshandlinger i Finland og Sverige. I 2017 ble NMD forbudt i Finland.