Mange ofre i partnerdrapssaker var i kontakt med politiet i forkant

Nær én av tre som ble drept av sin partner eller ekspartner i perioden 2013 til 2017, var i kontakt med politiet før det skjedde.

NRK har sett på 49 partnerdrap som ble begått i Norge i femårsperioden 2013–2017. I minst 14 av sakene var politiet involvert før drapet skjedde. Det utgjør nær en tredel av partnerdrapene. Flere av sakene er ennå ikke ferdig behandlet, og tallet kan være høyere.

I noen tilfeller har ofrene selv anmeldt mannen som senere skulle stå bak drapshandlingen.

Aktuelt:Alle partnerdrap skal granskes av nytt utvalg

En firedel av drapene som ble begått i fjor, var partnerdrap der kvinner ble drept av en mann de hadde eller hadde hatt et forhold til. Totalt ble det begått seks partnerdrap i 2018. I fem av de seks sakene hadde både gjerningspersonen og offeret et annet statsborgerskap enn norsk, viser politiets nasjonale drapsoversikt.

Kripos:– Bekymret for antall partnerdrap