Justisdepartementet glemte å opprette arkiv for tilsynsrapporter fra fengselsbesøk

Celledør i Ullersmo fengsel.
I 18 år har norske fengsler fått tilsynsbesøk for å sjekke hvordan innsatte behandles. Men Justisdepartementet har ikke sørget for å arkivere rapportene.

Siden 2001 har tilsynsrådene dratt på tusenvis av tilsyn i over 40 norske fengsler. I løpet av denne perioden har innsatte skrevet utallige brev til tilsynsrådene, skriver Bergens Tidende.

Avisen skrev i desember at Arkivverket har prøvd å finne ut hvordan disse rapportene er blitt lagret ettersom opplysningene da tydet på at sensitive papirer og brev om innsatte i norske fengsler oppbevares i pappkasser over hele landet. Tilsynsrapporter ligger på private PC-er.

Datatilsynet reagerte sterkt på dette og mente det kan være snakk om alvorlige lovbrudd.

10. januar fikk Arkivverket endelig svar fra Justisdepartementet, som kunne opplyse at det aldri ble laget noe arkivsystem.

– Dette er en alvorlig feil. At det ikke har vært noe system for å ta vare på så viktige dokumenter over en så lang periode, er spesielt alvorlig for de innsattes rettssikkerhet. Hvis ikke det finnes gode systemer og arkiver, er det umulig å etterprøve det tilsynsrådene gjør. Dette kan få alvorlige konsekvenser, sier Espen Sjøvoll, direktør i Arkivverket.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har, etter at avisen først skrev om saken i desember, varslet en full gjennomgang av saken.