Verge stjal 200.000 fra utviklingshemmede – staten gir ikke erstatning

En verge i Trondheim underslo 200.000 kroner fra kontoen til et utviklingshemmet brødrepar samt 40.000 fra tre andre. Staten vil ikke gi erstatning.

Det var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som oppdaget underslaget ved en rutinekontroll, melder NRK.

Kort tid etter at underslaget ble oppdaget døde vergen. Fylkesmannen og banken rettet da erstatningskrav mot dødsboet, men de fem vergeklientene sto langt ned i køen av kreditorer og fikk til sammen bare 80.000 kroner. De to brødrene fikk 70.000 kroner av denne summen og har altså tapt 130.000 kroner.

– Jeg mener staten må holdes ansvarlig og ber om en vurdering av dette, skrev den nye vergen i et krav til Statens sivilrettsforvaltning, men ved nyttår, i overkant av tre år etter underslaget ble gjort, kom avslaget.

Regelverket er imidlertid slik at erstatning kun gis hvis staten har gjort feil, og undersøkelsene viser at Fylkesmannen ikke har gjort noen feil i denne saken. Ettersom vergen døde brått, rakk ikke Fylkesmannen å gå til anmeldelse, da kunne midlene ha blitt inndratt.

Nå vurderer den nye vergen å gå til sivilt søksmål på vegne av sine klienter.