Dette skjer videre i Jensen-saken

Eirik Jensens ankesak er langt fra over etter mandagens drama i Borgarting lagmannsrett. Neste mellomrunde skjer i Høyesteretts ankeutvalg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Les mer Lukk

Eirik Jensens ankesak er langt fra over etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett besluttet å tilsidesette juryens kjennelse. Neste runde er i Høyesterett.

Ankeutvalget i Norges øverste domstol skal nemlig ta stilling til hvorvidt de skal avvise eller gi medhold i Jensens anke over fagdommernes tilsidesettelse av kjennelsen fra juryen i Borgarting lagmannsrett.

I et dramatisk foreløpig klimaks i den historiske ankesaken ble Jensen mandag kjent skyldig av juryen i grov korrupsjon, men frifunnet for medvirkning til innførsel av narkotika. Fagdommerne mente på sin side at ekspolitimannen utvilsomt var skyldig også etter sistnevnte punkt, og ga ordre om at saken skulle behandles på nytt med nye dommere.

Dersom Høyesterett beslutter å avvise anken fra Jensen og hans forsvarer John Christian Elden, er det nettopp dette som skjer.

– 2020

En eventuell ny behandling av saken vil skje etter den nye ordningen med utvidet meddomsrett. Det innebærer at det ikke er en jury, men et panel bestående av to fagdommere og fem meddommere, som skal ta stilling til skyldspørsmålet.

I motsetning til juryen, som ikke gir begrunnelse, vil denne lagretten komme med en tydelig redegjørelse der de viser hvordan de har vurdert bevisene og hvorfor de har landet på den avgjørelsen de har gjort.

Før den tid skal imidlertid påtalemyndighet og forsvarere forberede seg på en ny runde i retten, noe som kan ta tid. VGs krimekspert Øystein Milli tror en ny runde i lagmannsretten ikke vil finne sted før tidligst i 2020.

I tillegg vil selve rettssaken ta tid. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som altså mandag endte med at juryens kjennelse ble tilsidesatt, startet 28. august i fjor. Saken i tingretten, der Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet, varte fra 9. januar 2017 til 23. mai samme år.

Bakgrunn: Fagdommerne setter til side juryens kjennelse

Jurykjennelse kan bli stående

Fører Elden og Jensens anke fram, innebærer det at Høyesterett mener fagdommerne gjorde noe feil da de tilsidesatte juryens beslutning.

Hvis Høyesterett slår fast at lagmannsretten ikke hadde grunnlag for tilsidesettelsen, må lagmannsretten godta juryens opprinnelige beslutning. I så fall må de utmåle straff ut ifra den.

Maksimumsstraffen for grov korrupsjon er 10 års fengsel, men flere eksperter spør seg om hvorvidt Jensens sak kvalifiserer til dette gitt at juryen frifant ham for medvirkning til narkotikasmugling.

– Eventuelt avtalt hensikt om korrupsjonshandlinger knyttet til narkotikainnførsel ville vært med på å få opp straffenivået. Kan man ikke trekke inn noe forbundet med dette, rakner noe av korrupsjonsforholdets karakter, slik at man også ville havnet veldig langt nede på straffbarheten, sier jussprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo til NTB.

Les også: Mann funnet død etter brann i Finnmark

Ny anke

Dersom Høyesterett gir Jensen medhold i anken over tilsidesettelsen av juryens kjennelse, og jurynes beslutning blir stående, kan han og Elden i teorien anke også dette til Høyesterett.

Jensen, som hele veien har framholdt at han er uskyldig, kan imidlertid ikke bli frifunnet av Høyesterett. De tar ikke stilling til skyldspørsmålet.

Utfallet av Jensens sak kan også ha noe å si for Gjermund Cappelen, som i tingretten fikk seks års strafferabatt for å ha tilstått og bidratt til at Jensen ble dømt. Hasjsmugleren fra Bærum har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen.