Økt flomfare for Trøndelag og Vestlandet

Det er utstedt gult farevarsel om økt flomfare for Trøndelag og Vestlandet nyttårsaften.

Flomfaren øker mandag morgen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er varslet 50 til 70 millimeter regn i løpet av tolv timer mandag. Det kan medføre rask vannføringsøkning i små og middels store elver.

– Lokale oversvømmelser eller erosjonsskader i bekker og mindre elver kan forekomme, melder NVE.